Usahawan Tanaman Pisang Berangan dan Pembekal Anak Benih

Tips-tips penjagaan Pisang Berangan:
Pokok induk - 2-3 pokok serumpun
Pelepah/Daun - 9-11 pelepah sepokok
Anak Pisang - 2-3 anak serumpun

Pembajan: Baja Gunung Berapi Bakam Suci Ori
Sukatan: 300 gram setiap pokok setiap 15 hari